Om DFI

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet.

Filminstituttet er oprettet i 1997 som en sammenlægning af de tre tidligere statslige institutioner Det Danske Filminstitut, Statens Filmcentral og Det Danske Filmmuseum.

Filminstituttet har adresse i Gothersgade i København og har derudover lokaliteter i Glostrup.

Hovedformål

Ifølge filmloven er Filminstituttets hovedformål at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark ved at varetage følgende opgaver:

  • At yde økonomisk støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion, lancering og forevisning af danske film og at sikre distribution af danske film.
  • At udbrede kendskabet til danske og udenlandske film i Danmark og at fremme salget af og kendskabet til danske film i udlandet. 
  • At sikre bevarelsen af film og dokumentationsmateriale om film, at indsamle film- og tv-litteratur, at forske og at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden. 
  • At sørge for et bredt udbud af publikumsrettede aktiviteter om film. 
  • At sikre en løbende dialog med filmbranchen og væsentlige brugergrupper om Filminstituttets virksomhed. 
  • At fremme professionelt eksperimenterende filmkunst og talentudvikling gennem drift af værksteder.
  • At sikre produktion af oplysende film bl.a. til undervisningsbrug.

Kontakt

Det Danske Filminstitut
Gothersgade 55
1123 København K
Tlf. +45 3374 3400
Fax +45 3374 3401
dfi@dfi.dk

CVR-nummer: 56858318